Tervetuloa toimenpiteeseen – mitä sitten tapahtuu?

Työskentely tunnetulla klinikalla on välillä hyvinkin haastavaa. The Lookilla on 25 vuoden kokemus alalta ja sinä aikana se on saanut paljon julkisuutta, enemmän kuin mikään muu klinikka. Teemme vuosittain 600-800 leikkausta ja asiakkaamme ovatkin erittäin tyytyväisiä palveluumme.
Jos asiakkaamme ei jostain syystä ole tyytyväinen palveluumme, pyrimme ratkaisemaan asian heti jotta asiakkaan ongelma saadaan ratkaistua. Näitä tapauksia on kokonaismäärään nähden erittäin vähän. Julkisuudessa on esimerkiksi viime aikoina ollut potilas, jonka rintaleikkauksen väitettiin menneen pieleen. Todellisuudessa hänen kahteen osaan suunniteltu rintaoperaationsa on vasta puolessa välissä eli kesken.

Käytännöt klinikallamme on jokaisen asiakkaan kohdalla samat. Miten asiat etenevät ja miten toimenpiteeseen päädytään?

 Ennen toimenpidettä

Klinikkamme käytäntöön kuuluu että asiakkaat saapuvat toimenpidekonsultaatioon harkitessaan kirurgista toimenpidettä. Tämä käytäntö on sama jokaisen asiakkaan kohdalla. Konsultaatiossa asiakkaalle kerrottaa toimenpiteestä yleisellä tasolla, käydään läpi toimenpiteeseen  liittyvät yksityiskohdat, tehdään asiakkaalle henkilökohtainen konsultaatioarvio hänen tilanteestaan ja käydään läpi mahdollisia eri vaihtoehtoja joita hänen kohdallaan toimenpiteen suhteen on.  Konsultaatiossa käydään läpi valmistautumista leikkaukseen, leikkauksen jälkeistä aikaa, kotihoito-ohjeita sekä kokonaisvaltaista toipumista toimenpiteestä sekä asiakkaan kanssa käydään myös rahoitusehdot sekä toimenpidesopimus läpi. Konsultaatiossa otetaan kuvat ja mitat kirurgia varten. Nämä kuvat ja mitat toimitetaan kirurgille ennen toimenpidettä. Kirurgi tekee kuvien ja mittojen perusteella lähtökohtaisen arvion asiakkaan tulevasta toimenpiteestä.

Konsultaation alussa asiakas täyttää klinikan esitietolomakkeen jossa kysytään myös hänen terveystietojaan. Konsultaation aikana konsultti kirjaa tähän samaiseen lomakkeeseen merkintöjä konsultaatiosta sekä keskustelusta asiakkaan kanssa. Konsultaation lopuksi konsultti merkitsee lomakkeeseen lähtökohtaisen toimenpidearvion. Asiakas lukee ja allekirjoittaa tämän esitietolomakkeen konsultaation lopuksi jolla varmistamme että olemme yhteisymmärryksessä asioista ja että asiakas on tietoinen kaikista läpi käymistämme asioista.

Asiakas täyttää konsultaation aluksi aina esitietolomakkeen. tähän lomakkeeseen konsultti tekee merkintöjä niin konsultaatiosta kuin toimenpidesuunnitelmasta. tiedot kirjataan tietokoneelle tämän jälkeen.
Asiakas täyttää konsultaation aluksi aina esitietolomakkeen. tähän lomakkeeseen konsultti tekee merkintöjä niin konsultaatiosta kuin toimenpidesuunnitelmasta. Tiedot kirjataan tietokoneelle tämän jälkeen.

Konsulaation lopuksi, konsultti lähettää asiakkaalle kirjallisen yhteenvedon toimenpidekäytännöstä sekä ohjeet kuinka toimia ennen leikkausta sekä jälkihoito-ohjeet.

 

Konsultaatiossa käymme asiakkaan kanssa yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteen yksityiskohdat, siihen valmistautumisen sekä jälkihoito-ohjeet. Asiakkaat saavat ohjeet myös sähköisesti.
Konsultaatiossa käymme asiakkaan kanssa yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteen yksityiskohdat, siihen valmistautumisen sekä jälkihoito-ohjeet. Asiakkaat saavat ohjeet ja tietopaketin myös sähköisesti.

Konsultaatiossa tehdään alustava toimenpidesuunnitelma. Kirurgi on vastuussa toimenpiteestä ja laatii yksityiskohtaisen leikkaussuunnitelman. Tämä käydään läpi asiakkaan kanssa konsultaatiossa sekä ohjeissa että toimenpidesopimuksessa.

Vaikka asiakkaasta otetaan mitat ja kuvat kirurgille ennen toimenpidettä, ne eivät kerro kehon todellisia mittasuhteita, kudoksen laatua tms. Tämän vuoksi konsultaatiopäätökseen voi tulla jotain muutoksia ennen toimenpidettä kun asiakas tapaa kirurgin. Ennen toimenpidettä, kirurgi käy läpi asiakkaan kanssa tulevan leikkauksen eikä asiakas astu toimenpidesaliin tietämättä mitä hänelle tehdään. Hänellä on selkeä kuva siitä mitä tulee tapahtumaa.

Ostopäätös

Normaalikäytännön mukaan asiakkaan ostaessa oikeastaan ihan minkä tahansa tuotteen tai palvelun asiakas suorittaa maksun ostostaan jolle saa vastinetta. Näin toimimme myös kirurgisten toimenpiteiden suhteen. Asiakas suorittaa maksun toimenpiteestä etukäteen tai hänen on mahdollista maksaa se osissa rahoitusyhtiön kautta jolloin ennen leikkausta maksetaan vain 10% kokonaissummasta.

Kuten missä muussa tahansa tilanteessa, mikäli tuotteessa tai palvelussa todetaan vikaa, on asiakas oikeutettu reklamaatioon ja tilanteen vaatiessa, rahan palautukseen kokonaan tai osittain. Nämä ehdot määritellään tarkallaan toimenpidesopimuksessa jonka asiakas käy läpi ja allekirjoittaa ennen maksua.

Asiakkaan ja klinikan turva

Kun asiakas on tehnyt päätöksen lähteä toimenpiteeseen, klinikan edustajan kanssa hän käy läpi toimenpidesopimuksen jossa määritellään tarkasti sopimuksen sisältö ja ehdot.

Asiakas allekirjoittaa tämän toimenpidesopimuksen ennenkuin ostopäätös on tehty ja laskua maksettu tai rahoitusta haettu.

Sopimuksessa on kohta kohdalta eritelty takuut, vastuut ja velvollisuudet sekä peruutus – ja mahdolliset rahanpalautusehdot.

Allekirjoittaessaan toimenpidesopimuksen asiakas hyväksyy sopimuksen ehdot, ilmoittaa saaneensa riittävästi  tietoa tulevasta toimenpiteestä, leikkauskäytännöstä sekä on saanut myös toimenpiteen jälkeiset ohjeet sekä toipumiseen tarvittavaa tietoa.

 

Toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteestä toipuminen on yksilöllistä. Yleisesti ottaen kudos toipuu toimenpiteestä 6-9 kuukautta jonka jälkeen varsinainen lopputulos on vasta nähtävissä. Arvet vaalenevat ja pehmenevät kahdessa vuodessa.

Käytännömme mukaan asiakakalle tehdään kaksi jälkitarkatusta.

Asiakkaalle suoritetaan ensimmäinen jälkitarkastus noin 10 päivää toimenpiteestä.

Jälkitarkastuksessa keskustelemme toimenpiteestä, kuulemme asiakasta ja hänen tuntemuksiaan sekä annamme ohjeita jatkohoitoa varten.

Toinen jälkitarkatus tehdään 6-9kk toimenpiteestä jolloin varsinainen lopputulos on paremmin nähtävillä.

Asiakas on aina tervetullut vastaanotollemme näyttätymään mikäli hänellä ilmenee ongelmia tai muuten vaan kyselemään ohjeita.

 

Realistiset odotukset ja tietoisuus komplikaatioista

Jokaiseen kirurgiseen toimenpiteeseen liittyy aina erilaisia riskejä ja komplikaatiomahdollisuuksia. Vakavat komplikaatiot ovat harvinaisia mutta niitäkin tapahtuu välillä valitettavasti. Nämä asiat käydään läpi konsultaatiossa sekä niistä on erikseen kerrottu vielä esitteessä. Haavainfektio on yleisin komplikaatio. Toimenpiteestä toipuminen toivotusti edellyttää ohjeiden huolellista noudattamista ja malttia leikkauksen jälkeen.

Komplikaatioita sattuu onneksi harvemmin mutta yhteentörmäyksiä asiakkaiden odotusten kanssa sitä useammin.

Kirurgiset toimenpiteet ovat kalliita ja luonnollisesti kaikki haluavat vastinetta rahoilleen. Toimenpiteeseen hakeutuessa on hyvä tiedostaa realistisesti oma keho ja sen mittasuhteet, sekä se mitä milläkin toimenpiteellä voidaan saavuttaa. Ja mitä ylipäätänsä haluttu lopputulos vaatii.

 ”Rintojen suurentaminen” tarkoittaa pelkkää implantointia. Käsitteenä se ei kata lähellekään kaikkia eri variaatioita rintojen toimenpiteistä.

Yhdessä nukutuksessa ei aina voi tehdä kaikkea ja jossain tapauksissa haluttu lopputulos voi vaatia useamman toimenpiteen – jos lopputuloksesta halutaan paras mahdollinen.

Asiakkaan kanssa käydään yhdessä läpi eri vaihtoehtoja mitä hänen kohdallaan on. Asiakas itse tekee päätöksen siitä millainen toimenpide tehdään ja suorittaa maksun sen mukaan. Rintojen suurentaminen ei ole sama toimenpide kuin rintojen kohotus, eikä kohotus ja implantointi. Ne ovat kaikki myös eri hintaisia. ”Silikoonit” ei aina ole pelkästään se paras vaihtoehto. Riippuen asiakkaan toiveista, myös kohotus / kohotus ja implantointi, voi tulla kyseeseen halutun lopputuloksen saamiseksi.

 

Usein asiakkailla on mukana erilaisia valokuvia joiden mukaan esitetään toiveita halutusta lopputuloksesta. On hyvä olla mielikuvia ja tietää mitä haluaa, mutta täytyy aina muistaa että me jokainen olemme yksilö eikä toisesta toisen mallin mukaista.

(Tai no, saa kyllä mutta sitten puhutaan jo vähän eri tason toimenpiteistä 🙂 )

”Kim Kardashian ilmiö” on aika yleinen tänä päivänä, tullaan vastaanotolle kuvan kanssa ja sanotaan että tehdään minusta tälläinen tai ”haluan tälläisen pyllyn”. Se ei valitettavasti ole mahdollista ja vaikka osittain olisikin, se ei ole kovin edullista. Toimenpiteet maksavat ja mitä isommista toimenpiteistä on kysymys, se tietysti näkyy myös hinnassa.

 

Arveton leikkaus

Sellaista ei ole olemassa. Jokaisesta kirurgisesta toimenpiteestä jää aina jälkensä. Jokaisesta leikkauksesta jää arpi. Tämä käydään läpi konsultaatiossa asiakkaan kanssa ja tästä kertoo myös haavanhoito-ohjeet jotka asiakas saa vielä sähköisesti ennen leikkausta.

 

Vaikka kuinka kaiken hoitaisi huolellisesti, ei reklamaatioilta ja erimielisyyksiltä voi aina välttyä. Usein asioissa päästään helposti yhteisymmärrykseen sillä kyse on perinteisistä toimenpiteen jälkeisistä vaiheista.

Leikkauksen jälkeen asiakas käy läpi usein eri tunneskaaloja jotka purkautuvat jännityksen ja väsymyksen myötä. Tämä voi aiheuttaa välillä pettymisen tunnetta asiakkaalla kun sopeutuminen uuteen ulkomuotoon viekin enemmän aikaa. Usein koetaan rinnoista esimerkiksi että ”nämä on ihan liian isot” kun turvotusta toimenpiteen jälkeen on rajusti. Turvotus vääristää usein myös rinnan mallia ja asiakas saattaa olla tyytymätön ulkomuotoon joka paranee turvotuksen laskiessa ja kudoksen toipuessa yleensä kuudessa kuukaudessa tai toimenpiteestä riippuen hieman pidemmässä ajassa.

Hyvin yleinen reaktio on myös se että asiakas kokee rinnat liian pieniksi hetken kuluttua halutaan isommat J Tässä ei ole kyse kuitenkaan komplikaatiosta tai reklamaation aiheesta.

Arpien paraneminen aiheuttaa usein levottomuutta. Etenkin suurempien toimenpiteiden kohdalla arvet ovat näkyvät ja niiden paraneminen vie aikaa.

Täydellinen symmetria on täysi mahdottomuus. Ihminen on luonnostaan ”eri paria” ja pieniä eroja on jokaisen meidän kehon puolikkaissa. Tietysti kirurgin on ”pyrittävä täydellisyyteen” mutta täysin identtiset esimeriksi rinnat eivät koskaan voi olla. Edes kirurgin tekemänä. Tietysti mikäli toimenpiteen seurauksena olisi raju epäsymmetriä jostain syystä (esim. Komplikaation seurauksena), on asiakas oikeutettu maksuttomaan korjaustoimenpiteeseen.

Tilannetta ei ole mihin ei klinikan toimesta tarjottaisi vaihtoehtoa, aina pyritään johonkin ratkaisuun. Valitettavasti joskus tilanteet kärjistyvät siihen että asiakasta ei voi miellyttää.

Nämä tapaukset ovat onneksi hyvin harvinaisia mutta sitäkin ikävämpiä. Aina on parannettavaa. Kukaan ei ole täydellinen eikä mikään toimi täydellisesti. Rakentava palaute on aina tervetullutta ja se otetaan kyllä mielellään vastaan. Syy tähän kirjoitukseen on oikaista harhaluuloja joita toiminastamme on hiljattain annettu. Nyt taannoin julkisuudessa olleessa tapauksessa on valitettavasti merkittävä osa faktoista jäänyt kertomatta ja tilanteen todellista kuvaa muunneltu.  En lähde erittelemään sen kummemin sitä mistä tilanne on alunperin saanut alkunsa, mutta syy ei ole rinnoissa.

Ihanaa alkanutta viikkoa kaikille!

Suvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa toimenpiteeseen – mitä sitten tapahtuu?
Merkitty:                                        

2 kommenttia “Tervetuloa toimenpiteeseen – mitä sitten tapahtuu?

 • 6.12.2016 at 14:00
  Permalink

  Todella hyvä kirjoitus 🙂 ja tottakai julkisuuteen tuoneet vääristellyt asiat tietää ko. henkilölle rahaa. Ja asia on sellainen joka lehtiä kiinostaa. ihanaa että korjaat asian!!

  Vastaa
  • 9.12.2016 at 19:39
   Permalink

   Näinhän se on ikävä kyllä. No mutta valheesta jää aina kiinni ja oikeus voittaa 🙂

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *